Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Emailservice » Voorbeeld » januari 2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Archief e-mailservice

Kies een andere maand:

Op deze pagina ziet u een voorbeeld van de e-mail, die op 5 februari 2019 door de e-mailservice werd verzonden.
Daarin staan de wijzigingen van de regelingen in de maand januari 2019.

Alle hyperlinks in deze weergave werken op dezelfde manier als in het originele e-mailbericht.

Van: emailservice regelingenbank gemeente Stadskanaal Verzonden: di 05-2-2019 7:00
Aan: bezoeker@email.nl    
CC:      
Onderwerp: emailservice regelingenbank gemeente Stadskanaal    

Regelingenbank gemeente Stadskanaal

Overzicht van de inwerkinggetreden en vervallen regelingen
van de gemeente Stadskanaal in de maand januari 2019

Inwerkinggetreden regelingen
citeertitel: inwerkinggetreden op: bekijk de regeling:
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) 17-01-2019 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal 19-01-2019 Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal
Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal 19-01-2019 Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal
Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal 19-01-2019 Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal
Regeling vergoeding reiskosten griffie 19-01-2019 Regeling vergoeding reiskosten griffie
Regeling uitvoeringsvoorschriften loopbaanbeleid griffie 19-01-2019 Regeling uitvoeringsvoorschriften loopbaanbeleid griffie
Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie 19-01-2019 Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie
Regeling studiekostenfaciliteiten griffie 19-01-2019 Regeling studiekostenfaciliteiten griffie
Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal 19-01-2019 Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal
Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal 19-01-2019 Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal
Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal 19-01-2019 Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal
Regeling flexibele werktijden griffie Stadskanaal 19-01-2019 Regeling flexibele werktijden griffie Stadskanaal
Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal 19-01-2019 Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal
Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik griffie Stadskanaal 19-01-2019 Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik griffie Stadskanaal
Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie 19-01-2019 Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie
Kledingverordening griffie Stadskanaal 19-01-2019 Kledingverordening griffie Stadskanaal
Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de griffie 19-01-2019 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de griffie
Gedragscode voor goed ambtelijk handelen griffie 19-01-2019 Gedragscode voor goed ambtelijk handelen griffie
Beoordelingsreglement griffie 19-01-2019 Beoordelingsreglement griffie
Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018
Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2019
Verordening rioolheffing Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening rioolheffing Stadskanaal 2019
Legesverordening Stadskanaal 2019 01-01-2019 Legesverordening Stadskanaal 2019
Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2019
Verordening marktgeld Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening marktgeld Stadskanaal 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2019
Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 01-01-2019 Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015
Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Beloningsreglement griffie 19-01-2019 Beloningsreglement griffie
Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie 19-01-2019 Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie) 19-01-2019 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)
Verordening Blijverslening Stadskanaal 2019 01-01-2019 Verordening Blijverslening Stadskanaal 2019
Vervallen regelingen
citeertitel: vervallen op: bekijk de regeling:
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) 17-01-2019 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Legesverordening Stadskanaal 2018 01-01-2019 Legesverordening Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018
Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 01-01-2019 Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015
Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018 01-01-2019 Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 01-01-2019 Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
Verordening rioolheffing Stadskanaal 2018 01-01-2019 Verordening rioolheffing Stadskanaal 2018
Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2018 01-01-2019 Verordening onroerende-zaakbelastingen Stadskanaal 2018
Verordening marktgeld Stadskanaal 2018 01-01-2019 Verordening marktgeld Stadskanaal 2018
Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2017 01-01-2019 Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2017
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal 19-01-2019 Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de emailservice van de regelingenbank van de gemeente Stadskanaal.
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de emailservice wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door op de volgende link te klikken:

verwijder uw emailadres

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven