Afdrukvoorbeeld van deze regeling

Voorkeuren

Beleidslijn "driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken"

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 10-12-2002 tot 27-11-2008.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidslijn "driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken"
Citeertitel Beleidslijn "driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken"
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
27-11-2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vervangen door de Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stadskanaal 2006 (tot 05-06-2008)
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 (vanaf 05-06-2008)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-11-2008 intrekking 18-11-2008
De Kanaalstreek, 26-11-2008
BW, 18-11-2008, 2
10-12-2002 punt 2 en 3 10-12-2002
De Kanaalstreek, 15-01-2003
BW, 10-12-2002, 8
02-02-1999 nieuwe regeling 02-02-1999
-
BW, 02-02-1999

nieuwe pagina (dit wordt niet afgedrukt)

Beleidslijn "driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken"

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 10-12-2002 tot 27-11-2008.

  • - Voor driehoeksborden een maximum van 2 te verlenen vergunningen vaststellen.
  • - Te bepalen dat maximaal 70 driehoeksborden geplaatst worden.
  • - Per vergunning een maximum vaststellen van 35 driehoeksborden.
  • - Het paatsen van sandwichborden niet langer toestaan.
    [ 'paatsen' moet zijn 'plaatsen' ]
  • - Voor spandoeken bepalen dat per periode van 14 dagen maximaal 20 stuks aangebracht kunnen worden.
  • - Voor plaatselijke festiviteiten spandoekvergunningen (geen maximum) te verlenen voor maximaal veertien dagen per activiteit.
Terug naar boven Terug naar boven