Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels leerlingenvervoer » 18-05-2006

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels leerlingenvervoer

Deze regeling is in werking getreden op 18-05-2006.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels leerlingenvervoer
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal, art. 28, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-05-2006 nieuwe regeling 25-04-2006
De Kanaalstreek, 10-05-2006
BW, 25-04-2006, 11

Stappenschema

Iedere aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een aantal vragen. Als het ware is een meetlat ontwikkeld, waarlangs de aanvragen kunnen worden gelegd. Zo objectief mogelijk wordt daarmee een voorziening voor leerlingenvervoer toegekend danwel afgewezen.

1. Woont de betreffende leerling binnen 6 kilometer van school?

Ja » Ga naar vraag 2.

Nee » Ga naar vraag 4.

2. Wordt in de aanvraag aangegeven dat (gelet op de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling of gelet op een extreme thuissituatie) leerlingenvervoer noodzakelijk is?

Ja » Ga naar vraag 3.

Nee » De leerling heeft geen recht op leerlingenvervoer.

3. Betreft de handicap een gedrags- en/of sociaal emotionele stoornis?

Ja » De leerling heeft geen recht op leerlingenvervoer.

Nee » Ga naar vraag 6.

4. Is de betreffende leerling 9 jaar of jonger?

Ja » De leerling heeft recht op leerlingenvervoer.

Nee » Ga naar vraag 5.

5. Wordt in de aanvraag aangegeven dat (gelet op de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling) leerlingenvervoer noodzakelijk is?

Ja » Ga naar vraag 6.

Nee » De leerling heeft recht op een buskaart.

De volgende vragen gelden voor die aanvragen, waarin is aangegeven dat (gelet op de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap van de leerling) leerlingenvervoer noodzakelijk is.

6. Is de aanvraag ondersteund door een brief van een deskundig en objectief orgaan, dat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende leerling functioneert als een kind van 9 jaar of jonge?

Ja » De leerling heeft recht op leerlingenvervoer.

Nee » Ga naar vraag 7.

7. Is de aanvraag ondersteund door een brief van een arts, dat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende leerling en dusdanige lichamelijke / zintuiglijke handicap heeft waardoor naar school fietsen onmogelijk is?

Ja » De leerling heeft recht op leerlingenvervoer.

Nee » Ga naar vraag 8.

8. Is de aanvraag ondersteund door een brief van een gezinscoach, dat de thuissituatie zodanig is, dat leerlingenvervoer noodzakelijk is om betreffende leerling op school te krijgen?

Ja » De leerling heeft recht op leerlingenvervoer.

Nee » Ga naar vraag 9.

9. Is de aanvraag ondersteund door een brief van een deskundig en objectief orgaan, dat uit onderzoek is gebleken dat de betreffende leerling een dusdanige gedrags- en/of sociaal emotionele stoornis heeft, dat alleen naar school gaan niet mogelijk is?

Ja » De leerling heeft recht op leerlingenvervoer.

Nee » leerling heeft geen recht op leerlingenvervoer.

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven