Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Delegatiebesluit bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan en afzien van de vaststelling van exploitatieplannen Stadskanaal 2013 » 31-10-2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Delegatiebesluit bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan en afzien van de vaststelling van exploitatieplannen Stadskanaal 2013

Deze regeling is in werking getreden op 31-10-2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Delegatiebesluit bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan en afzien van de vaststelling van exploitatieplannen Stadskanaal 2013
Citeertitel Delegatiebesluit bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan en afzien van de vaststelling van exploitatieplannen Stadskanaal 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet ruimtelijke ordening, art. 6.12 externe site
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:15 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
31-10-2013 nieuwe regeling 23-09-2013
De Kanaalstreek, 23-10-2013
R 6968

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2013, nr. R 6968;

b e s l u i t :

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2013.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven