Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 30-11-2019 tot 28-12-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Mandaatstatuut Stadskanaal 2012
Citeertitel Mandaatstatuut Stadskanaal 2012
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
28-12-2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, door de burgemeester en door de heffings- en invorderingsambtenaar

Deze regeling vervangt het Mandaatstatuut Stadskanaal, vastgesteld op 23 december 2008 en daarna meermalen gewijzigd

Zie voor een nadere uitwerking van het mandaat Omgevingsdienst Groningen het Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen 2017

Deze regeling is vervangen door het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 160 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-12-2019 intrekking 10-12-2019
Gemeenteblad, nr. 315476, 27-12-2019 externe site
BW, 10-12-2019, Z-19-053662/D/19/144890
30-11-2019 mandaat 48 tabel Maatschappelijke Zaken 26-11-2019
Gemeenteblad, nr. 289287, 29-11-2019 externe site
BW, 26-11-2019, nr. Z-19-060163
07-12-2018 01-01-2018 tabel veiligheidsregio Groningen 27-11-2018
Gemeenteblad, nr. 260521, 06-12-2018 externe site
BW 27-11-2018, Z-18-042250/ D/18/128191
01-09-2018 Tabel Geregistreerde houders kinderopvangplaatsen 21-08-2018
Gemeenteblad, nr. 181755, 27-08-2018 externe site
BW 21-08-2018, nr. Z-17-038367
19-07-2018 mandaat 13 in de tabel Portefeuillehouders, directie en staf 03-07-2018
Gemeenteblad, nr. 154374, 18-07-2018 externe site
BW 03-07-2018, nr. Z-18-043545
05-04-2018 Mandaten 48 - 53 in de tabel Maatschappelijke Zaken 27-03-2018
Gemeenteblad, nr. 69262, 04-04-2018 externe site
BW 27-03-2018, nr. Z-18-039892/D/18/108942
10-02-2018 mandaat 12 in de tabel Portefeuillehouders, directie en staf 30-01-2018
Gemeenteblad, nr. 27613, 09-02-2018 externe site
BW 30-01-2018, nr. Z-17-038056/D/18/104806
01-01-2018 mandaat 29 van de tabel Maatschappelijke Zaken, Mandaten 64 en 70 van de tabel Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 44 van de tabel Middelen 19-12-2017
Gemeenteblad, nr. 229856, 22-12-2017 externe site
BW 19-12-2017, nr. Z-17-036110-101063
12-12-2017 mandaat 12 in de tabel Maatschappelijke Zaken 05-12-2017
Gemeenteblad, nr. 218448, 11-12-2017 externe site
BW 5-12-2017, nr. Z-17-17017/D/17/100586
02-11-2017 Mandaat 1 en 2 van de tabel Omgevingsdienst Groningen 03-10-2017
Gemeenteblad, nr. 190358, 01-11-2017 externe site
BW, 03-10-2017, Z-17469
04-05-2017 Nr. 1 tabel GKB Drenthe 25-04-2017
Gemeenteblad, nr. 73740, 03-05-2017 externe site
BW, 25-04-2017, nr. 4
30-07-2016 Mandaat 53 in tabel Maatschappelijke Zaken 19-07-2016
Gemeenteblad, nr. 103802, 29-07-2016 externe site
BW, 19-07-2016, nr. 8
29-07-2016 Mandaat 54 in tabel Maatschappelijke Zaken 19-07-2016
Gemeenteblad, nr. 103720, 28-07-2016 externe site
BW, 19-07-2016, nr. 10
11-06-2016 mandaat 53 tabel Maatschappelijke Zaken 10-05-2016
Gemeenteblad, nr. 75743, 10-06-2016 externe site
BW 10-05-2016, nr. 5
26-04-2016 toevoeging nieuwe tabel Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) 05-04-2016
Gemeenteblad, nr. 51039, 25-04-2016 externe site
BW, 05-04-2016, nr. 7
16-04-2016 mandaat 53 in tabel Maatschappelijke zaken 22-03-2016
Gemeenteblad, nr. 45827, 15-04-2016 externe site
BW, 22-03-2016, nr. 08
15-04-2016 toevoeging mandaten 51 en 52 aan tabel Maatschappelijke Zaken en mandaat 1 aan tabel Veilig Thuis Groningen 23-02-2016
Gemeenteblad, nr. 45814, 14-04-2016 externe site
BW, 23-02-2016, nr. 7
15-12-2015 Mandaatnummers 48 en 49 van de Afdeling Maatschappelijke zaken 08-12-2015
Gemeenteblad, nr. 120101, 14-12-2015 externe site
BW,08-12-2015, nr. 10
22-01-2015 Afdeling Middelen, mandaatnummers: 14 en 15 06-01-2015
Gemeenteblad, nr. 3170, 14-01-2015 externe site
BW 06-01-2015, nr. 3
01-01-2015 Benaming van de afdelingen; mandaatnummers 3 tot en met 5, 6 tot en met 8, 13, 21, 22 van de Afdeling Maatschappelijke Zaken; mandaatnummers 23 tot en met 36 van de Afdeling Maatschappelijke Zaken; mandaatnummers 32 tot en met 35 van de Afdeling Dienstverlening; mandaatnummers 37 tot en met 47 van de Afdeling Maatschappelijke Zaken; mandaatnummers 36 tot met 59 van de Afdeling Middelen, mandaatnummer 48, 49 en 50 van de Afdeling Maatschappelijke Zaken 16-12-2014
Gemeenteblad, nr. 77029, 19-12-2014 externe site
BW, 16-12-2014, nr. 5
03-10-2014 Mandaat Afdeling Samenleving: nummer 38. 23-09-2014
Gemeenteblad, nr. 54277, 02-10-2014 externe site
BW, 23-09-2014, nr. 8
04-09-2014 Mandaat Omgevingsdienst Groningen, nummer 2 26-09-2014
Gemeenteblad, nr. 48544, 03-09-2014 externe site
BW, 26-08-2014, nr. 7
05-06-2014 Mandaat Afdeling Samenleving nummer 37, tabel Politie, mandaat Afdeling Werk en Inkomen nummer 9. 27-05-2014
Gemeenteblad, nr. 31041, 04-06-2014 externe site
BW, 27-05-2014, nr. 4
15-05-2014 Mandaat Portefeuillehouders, directie en staf, nummer 8 22-04-2014
Gemeenteblad, nr. 25930, 14-05-2014 externe site
BW, 22-04-2014, nr. 11
26-03-2014 01-01-2014 Tabel RAET 18-03-2014
Gemeenteblad, nr. 15667, 25-03-2014 externe site
BW, 18-03-2014, nr. 11
16-01-2014 Mandaat Afdeling Middelen, nummer 35 07-01-2014
Gemeenteblad, nr. 1478, 15-01-2014 externe site
BW, 07-01-2014, nr. 4
01-01-2014 Tabel Veiligheidsregio Groningen 17-12-2013
De Kanaalstreek, 31-12-2013
BW, 17-12-2013, nr. 9
31-10-2013 Tabel Omgevingsdienst Groningen 22-10-2013
De Kanaalstreek, 30-10-2013
BW, 22-10-2013, nr. 2
19-09-2013 Toevoeging onderdeel 7.3 10-09-2013
De Kanaalstreek, 18-09-2013
BW, 10-09-2013, nr. 10
12-09-2013 Mandaat Afdeling Werk en Inkomen, nummer 3 t/m 8 en 10, Mandaat Afdeling Samenleving, nummer 10, Mandaat Afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer, nummer 54, Mandaat afdeling Bedrijfsbureau, nummer 19, Mandaat Afdeling Middelen, nummer 27 03-09-2013
De Kanaalstreek, 11-09-2013
BW, 03-09-2013, nr. 7
25-04-2013 Mandaat Afdeling Werk en Inkomen, nummer 22 16-04-2013
de Kanaalstreek, 24-04-2013
BW 16-04-2013, nr. 11
07-03-2013 Mandaat Afdeling Werk en Inkomen, nummers 21 en 22 26-02-2013
De kanaalstreek, 06-03-2013
BW, 26-02-2013, nr. 10
12-07-2012 Mandaat afdeling Werk en Inkomen nummer 9, mandaat afdeling Bedrijfsbureau nummer 5 t/m 7. 26-06-2012
De Kanaalstreek, 04-07-2012
BW, 26-6-2012, nr. 5
08-03-2012 nieuwe regeling 28-02-2012
De Kanaalstreek, 07-03-2012
BW, 28-02-2012, nr. 11

1. Inleiding

Met dit mandaatstatuut wordt beoogd bevoegdheden van het bestuur met een uitvoerend karakter over te dragen aan het ambtelijk apparaat. Eveneens wordt het beslissen op bezwaarschriften, mits de primaire beslissingen in mandaat zijn genomen en er ook overigens geen juridische beperkingen zijn, overgedragen aan de onderscheidenlijke portefeuillehouders. De functie van het bestuur als beleidsorgaan krijgt daardoor meer nadruk. Besluiten ter uitvoering van dat beleid, zoals het verlenen van een subsidie of het verstrekken van een vergunning binnen een beleidskader worden niet aan bestuur voorgelegd, maar ambtelijk afgedaan. Besluiten op bezwaar die overeenstemmen met het primaire besluit en het advies van de onafhankelijke commissie worden eveneens niet aan het bestuursorgaan voorgelegd, maar door de onderscheidenlijke portefeuillehouders afgedaan. Het uiteindelijke doel hiervan is om de burger nog beter te ‘bedienen’.

2. Mandaat

Onder mandaat wordt verstaan het door een bevoegd orgaan opdragen van een bevoegdheid aan een ondergeschikte, die deze bevoegdheid in naam en onder verantwoordelijkheid van het orgaan dat de opdracht gaf, gaat uitvoeren.
Het gaat daarbij om beschikkingen die op grond van wetten of verordeningen door het college van burgemeester en wethouders, door de burgemeester of door de heffings- en invorderingsambtenaar moeten worden genomen, meestal naar aanleiding van een aanvraag. Mandaat is alleen mogelijk als het gaat om bepaalde besluiten, bij mandatering gaat het namelijk alleen om de zogenoemde beschikkingen. Dit zijn besluiten gericht op een concreet geval.
Mandaat kan bijvoorbeeld niet worden verleend voor het nemen van besluiten, gericht op het geven van algemene regels, zoals verordeningen en programma’s.
Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor het besluit bij het bestuur blijft.

Als het gaat om het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de overheid moet een volmacht worden verleend. En indien het gaat om het verrichten van handelingen namens de overheid die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, zal een machtiging moeten worden verleend. De bepalingen betreffende mandaat zijn echter in merendeel van de gevallen van overeenkomstige toepassing.

3. Voordelen van mandatering

 • - Vanuit de optiek van de burger
  Een aanvraag om medewerking wordt sneller afgedaan, omdat de gang naar het bestuur niet meer wordt gemaakt. De ambtenaar aan wie de bevoegdheid is gemandateerd, vormt voor de burger steeds het vaste contactpunt; de ambtenaar hoeft niet meer te verwijzen naar de gang van het bestuur. In samenhang met de functionele indeling van onze organisatie, waardoor één afdeling steeds aanspreekbaar is, bevordert het mandaatstatuut een cliëntvriendelijke benadering. Het afdoen van besluiten op bezwaar in mandaat door de portefeuillehouder verkort de termijnen van afhandeling van een bezwaarschrift.
 • - Vanuit de optiek van het bestuur
  Tal van routinematige besluiten worden niet meer aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur richt zich daardoor (nog) meer op de beleidsontwikkeling en laat besluiten met een uitvoerend karakter binnen het door hem vastgestelde beleidskader over aan het ambtelijk apparaat, of indien sprake is van besluiten op bezwaar die conform het advies van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming zijn en overeenstemmen met het primaire besluit, aan de onderscheidenlijke portefeuillehouders.
 • - Vanuit de optiek van de ambtenaar
  Hij of zij krijgt meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Zijn deskundigheid wordt beter benut. Het zelf mogen afdoen van een aanvraag leidt tot een grotere betrokkenheid, motivatie en voldoening.

Welke besluiten mandateren?

De volgende besluiten komen voor mandatering in aanmerking:

a. routinematige besluiten,
dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en waarbij geen of nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden;
b. gebonden beschikkingen,
dat wil zeggen die besluiten die binnen een vastgesteld beleidskader worden genomen, zoals criteria van een wet of plan.

Aan wie mandateren?

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit wordt overgedragen aan het ambtelijk apparaat. Het mandaat is niet gekoppeld aan personen, maar aan functies. Het mandaat wordt uitgeoefend door de medewerker die de genoemde functie vervult. De nummering van de functies komt overeen met het functieboek. Ter verduidelijking zijn in het mandaatstatuut naast de functienummers de daarbij behorende functienamen opgenomen. Is de aangewezen functionaris afwezig, dan wordt hij vervangen door degene die hem normaliter ook vervangt. De leidinggevende kan bij afwezigheid de bevoegdheid zonodig zelf uitoefenen.

Besluiten op bezwaar vormen een aparte categorie besluiten die niet aan het ambtelijk apparaat worden gemandateerd maar aan de onderscheidenlijke portefeuillehouders voor zover het besluit op bezwaar conform het advies van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming is en eensluidend met het primaire besluit. Alle andere besluiten op bezwaar moeten worden aangeboden aan het bestuursorgaan. Eveneens kunnen geen besluiten op bezwaar worden afgedaan door de portefeuillehouder indien de aard van het (primaire) besluit zich hiertegen verzet, het primaire besluit door het bestuursorgaan is genomen of indien het gestelde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht externe site van toepassing is

4. Spelregels

 • 1. In de eerste plaats bevat het mandaatstatuut een opsomming van alle besluiten die ambtelijk mogen worden afgedaan. Zaken die niet nadrukkelijk in het mandaatstatuut zijn genoemd, moeten dus altijd aan het bestuur worden voorgelegd.
 • 2. In de tweede plaats wordt als regel gesteld dat de wel genoemde besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben.
 • 3. In de derde plaats is bij diverse besluiten uitdrukkelijk vermeld dat eerst overleg moeten worden gepleegd met de portefeuillehouder. Het betreft hier besluiten die in het schemergebied tussen wel of niet bestuursgevoelig terecht kunnen komen.
 • 4. In de vierde plaats moet een besluit aan het bestuur worden voorgelegd als de (interne) adviezen niet op elkaar aansluiten. Ook besluiten waarvoor geen financiële dekking aanwezig is, kunnen niet ambtelijk worden afgedaan.
 • 5. In de vijfde plaats is ook een besluit waar een inspraakprocedure of zienswijzenprocedure aan vooraf is gegaan voorbehouden aan het bestuur.

5. Organisatorische gevolgen

Een leidinggevende moet zijn medewerkers op een juist gebruik van hun bevoegdheden kunnen aanspreken. Daarvoor is het nodig dat de medewerker de informatie verschaft die nodig is voor een beoordeling achteraf en om in het algemeen inzicht te krijgen in het verloop van de werkzaamheden. De wijze waarop dit plaatsvindt, dient te worden geregeld tussen leiding en medewerker. De werkzaamheden zijn te verschillend van aard om hiervoor op voorhand specifieke regels te stellen.
Blijkt achteraf dat van een bevoegdheid al dan niet bewust een onjuist gebruik wordt gemaakt, dan zal de leiding corrigerend moeten en kunnen optreden. De uiterste consequentie kan zijn dat een mandaat wordt ingetrokken of gewijzigd. De bevoegdheid daartoe ligt formeel bij het bestuur, met dien verstande dat de leidinggevende direct een organisatorische maatregel kan treffen, bijvoorbeeld het opschorten van het mandaat.

6. Budgetbeheer

In dit mandaatstatuut is niet geregeld de overdracht van bevoegdheden tot beheer van budgetten voor tal van uitvoerende taken zoals onderhoudsbudgetten, budgetten voor aanschaf van materialen enz. Deze vorm van overdracht is geregeld in de “Richtlijnen budgetbeheer Gemeente Stadskanaal 2009”.
Uitoefening van mandaat houdt echter niet de bevoegdheid in budgetten te overschrijden.

7. Praktische uitvoering

7.1 Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

De in dit mandaatstatuut vastgelegd mandaten hebben het karakter van een afdoenings- en ondertekeningsmandaat.
Afdoeningsmandaat houdt in dat het uitoefenen van de bevoegdheid inhoudelijk aan de medewerker wordt overgelaten. Dit betekent dat de betrokken medewerker zowel de voorbereidingshandelingen alsook de verdere afhandeling verzorgt. Ondertekeningsmandaat betekent dat de gemandateerde medewerker de uiteindelijke beschikking namens het bevoegde orgaan mag ondertekenen.
Daar waar in deze alinea medewerker wordt genoemd, dient voor gemandateerde besluiten op bezwaar wethouder onderscheidenlijk burgemeester worden gelezen. In de ondertekening wordt het onderdeel afdeling in dat geval weggelaten. Daarbij dient de volgende vorm in acht te worden genomen:

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

<de heer> <mevrouw> <naam>
<manager of medewerker> <naam van het organisatieonderdeel>

ofwel:

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

de heer J.Jansen
medewerker afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer

7.2 Totstandkoming en vastlegging besluit

Een besluit wordt normaliter geformuleerd op het besluitvormingsformulier: na advies aan burgemeester en wethouders waarop tevens het besluit wordt vermeld. Nu de bestuursorganen niet meer ingeschakeld worden in het besluitvormingsproces (afgezien van het raadplegen van de portefeuillehouder, waar nodig) hoeft dit formulier niet meer te worden gebruikt voor de krachtens mandaat genomen besluiten. Wel moet het krachtens mandaat genomen besluit kenbaar zijn en duidelijk vorm krijgen. In veel gevallen zal het besluit schriftelijk tot uitdrukking worden gebracht (beschikkingsvorm of briefvorm).

7.3 Onderlinge vervanging afdelingsmanagers

Bij ziekte of afwezigheid van een afdelingsmanager is een andere afdelingsmanager bevoegd om de uiteindelijke beschikking te ondertekenen.

Portefeuillehouders, directie en staf

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1. Het aantrekken van gelden BW 12000001 Algemeen directeur   Kan niet worden uitgevoerd zonder autorisatie conform artikel 18 en 19 van het Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2006
2. Bankrekening openen, sluiten, wijzigen BW 12000001 Algemeen directeur   Kan niet worden uitgevoerd zonder autorisatie conform artikel 18 en 19 van het Besluit financieringsstatuut gemeente Stadskanaal 2006
3. Aanstellingsbesluiten van de managers en de medewerkers BW 12000001 Algemeen directeur    
4. Ontslagverlening:
 • - op verzoek van de medewerkers
 • - bij het bereiken van de pensioen- gerechtigde leeftijd
BW 12000001 Algemeen directeur    
5. Vaststellen opleidingsplan BW 12000001 Algemeen directeur    
6.
 • - Inschakeling extern personeel
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 12000001 Algemeen directeur    
7. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 12000001 Algemeen directeur    
8. Besluiten over functiewaardering BW 12000001 Algemeen directeur    
9. Vaststelling beoordelingen en daaruit voortvloeiende gevolgen (plaatsing in de functieschaal, toekenning uitloopperiodieken, toekenning extra periodieke verhoging, vaste aanstelling BW 12000001 Algemeen directeur   Met in achtneming procedure beoordelingen:
 • - de opgemaakte concept beoordeling wordt, voordat deze met de te beoordelen medewerker wordt besproken, eerst met de naasthogere leidinggevende besproken.
 • - de te beoordelen medewerker kan vragen het beoordelingsgesprek op te schorten. Het gesprek wordt dan hervat binnen twee werkdagen.
 • - de beoordeelde medewerker kan zijn zienswijze op het beoordelingsformulier vastleggen waarna hij tekent voor gezien.
 • - bij wijziging van het beoordelingsformulier ontvangt de medewerker daarvan een exemplaar waarna hij tekent voor gezien
 • - na vaststelling van de beoordeling kan een bezwaarschrift ingediend worden
10. Het ondertekenen van detacheringsovereenkomsten voor het uitlenen van personeel. BW 12000001 Algemeen directeur    
11. Het besluiten op bezwaarschriften, mits het primaire besluit in mandaat is genomen en de aard van het besluit zich niet tegen mandatering verzet. BW Portefeuillehouder   Het besluit op bezwaar is conform het advies van de onafhankelijke commissie rechtsbescherming en overeenkomstig het primaire besluit en voor zover de zaak tot zijn/haar portefeuille behoort.
12 Het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 25.000,00 op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018 BW Portefeuillehouder n.v.t. n.v.t.
13 Het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 25.000,00 op grond van de Algemene Subsidieverordening Stadskanaal 2018 en de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018 BW Portefeuillehouder n.v.t. n.v.t.

Afdeling Maatschappelijke Zaken

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1. Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
2. Het inkopen van scholings- en reintegratietrajecten Burg 21000001 Manager Werk en Inkomen    
3. Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000004 Consulent werk  
21000005 Consulent inkomen
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
Medewerker Centrum voor Werk en Inkomen
Medewerker Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
4. Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000004 Consulent werk  
21000005 Consulent inkomen
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
Medewerker Centrum voor Werk en Inkomen
Medewerker Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
5. Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000004 Consulent werk  
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
6. Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000005 Consulent inkomen  
21000008 Medewerker uitkeringsadministratie
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
7. Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000005 Consulent inkomen  
21000008 Medewerker uitkeringsadministratie
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
8. Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000005 Consulent inkomen  
21000008 Medewerker uitkeringsadministratie
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
9. Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte), alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen op grond van de onder 3. en 6. genoemde regelingen, de Wet maatschappelijke ondersteuning externe site en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW externe site. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal  
10.
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
11. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
12. Het verstrekken van loonkostensubsidies en het aangaan van proefplaatsingen bij werkgevers ten behoeve van de doelgroep alsmede van vouchers ten behoeve van de re-integratie van de doelgroep zoals bedoeld in de Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017. BW   21000007 Accountmanager  
13. Afgeven van garanties ingevolge de Participatiewet externe site voor af te sluiten leningen boven de € 5000,00. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
14. Besluiten tot kwijtschelden dan wel buiten invordering stellen van vastgestelde vorderingen. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal  
15. Het treffen van betalingsregelingen ter zake van vastgestelde vorderingen en het nemen van invorderingsmaatregelen. Burg 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000005 Consulent inkomen  
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
16. Vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de uitvoering van verhaalzaken en de onder 12. genoemde taken. Burg   21000010 Medewerker terugvordering en verhaal  
17. Het declareren van bruto-uitkeringen bij derden BW   21000008 Medewerker uitkeringsadministratie  
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
18. Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000013 Teamleider SRNOG  
19. Afboeken van restantvorderingen van maximaal € 50,00. BW   21000010 Medewerker terugvordering en verhaal  
20. Het inkopen van scholings- en reintegratietrajecten. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen   Tevens zijn Richtlijnen budgetbeheer Gemeente Stadskanaal 2009 van toepassing.
21. Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete zoals bedoeld in de Participatiewet externe site en artikel 20a van de IOAW externe site en IOAZ externe site wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet externe site in artikel 13 van de IOAW externe site en IOAZ externe site. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000005 Consulent inkomen Persoonsscheiding bij een boetebedrag van € 340,00 of meer.
21000013 Teamleider SRNOG
21000014 Sociaal rechercheur
21000015 Bijzonder controleur
22. Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete tot ten hoogste € 150,00 zoals bedoeld in de Participatiewet externe site en artikel 20a van de IOAW externe site en IOAZ externe site wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet externe site in artikel 13 van de IOAW externe site en IOAZ externe site. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 21000004 Consulent werk  
21000008 Medewerker uitkeringsadministratie
21000009 Medewerker uitkeringsadministratie (applicatiebeheer)
23. Het beslissen op aanvragen en (her)onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning externe site BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000004 Consulent WMO  
24. Het beslissen op aanvragen en (her)onderzoeken Schuldhulpverlening. Besluiten tot het indienen van verzoekschriften ingevolge de WSNP en afgeven van verklaringen ingevolge de Faillissementswet externe site. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000004 Consulent WMO  
25. Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte) alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning externe site en de beslissingen genoemd onder 2. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000004 Consulent WMO De teammanager gehoord bij kwijtschelding, politiek of bestuurlijk gevoelige zaken, afzien bij dringende redenen en bij mutaties boven de € 2.500,00 i.v.m. terugvordering en bij verhaal mutaties boven de € 10.000,00
26. Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
27. Verlening en vaststellen structurele subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   31000002 Beleidsadviseur Samenleving  
28. Verlening en vaststelling incidentele subsidies tot 1500 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   31000002 Beleidsadviseur Samenleving  
31000003 Beleidsmedewerker samenleving
29. Het verlenen en vaststellen van subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde subsidieregelingen. BW 31000001 manager Maatschappelijke Zaken 31000002 beleidsadviseur Samenleving  
31000003 beleidsmedewerker samenleving
30. Vaststellen van subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   31000003 Beleidsmedewerker samenleving  
31. Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) Burg   31000003 Beleidsmedewerker samenleving Portefeuillehouder informeren
32.
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
33. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 21000001 Manager Werk en Inkomen    
34. Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer externe site (gehandicaptenparkeerkaarten). BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000005 medewerkers loket Wonen, welzijn en zorg (WWZ)  
35. Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969 externe site BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000006 Leerplichtambtenaar  
36. Het afwikkelen van aanvragen voor bekostiging van de vervoerskosten van leerlingenvervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 31000007 Administratief medewerker leerplicht  
37. Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
38. Afgeven garantie ingevolge de Wet werk en bijstand externe site [ moet zijn Participatiewet externe site ] voor het afsluiten van leningen boven de € 5.000,00 BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
39. Het beslissen op aanvragen en (her)-onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning externe site. BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
40. Het beslissen op aanvragen Beleidsregels bijzondere bijstand en armoedebeleid Stadskanaal 2009 [ moet zijn Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015 ]en langdurigheidstoeslag [ deze term is vervallen ]. BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
41. Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte), alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen op grond van de onder 1 en 3 t/m 4 genoemde regelingen, alsmede ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning externe site BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
42. Besluiten tot kwijtschelden dan wel buiten invordering stellen van vastgestelde vorderingen op grond van de onder 1 genoemd regelingen. BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
43. Het treffen van betalingsregelingen ter zake van vastgestelde vorderingen en het nemen van invorderingsmaatregelen op grond van de onder 1 genoemde regelingen. BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
44. Vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de uitvoering van de onder 1 t/m 7 genoemde taken. Burg   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
45. Afboeken van restantvorderingen van maximaal € 50,00. BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
46. Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen. BW 21000001 Manager Werk en Inkomen 51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
47. Het vertegenwoordigen in en buiten rechte bij de afgifte van gehandicapten-parkeerkaarten BW   51000008 Adviseur Bedrijfsvoering  
48. Besluiten inzake individuele jeugdhulpvoorzieningen en de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 BW 31000001 Manager Maatschappelijke Zaken 021.000.035 Teamleider CJGV Voor de zgn. niet gecontracteerde jeugdhulp geldt dat slechts de manager MZ en de Teamleider CJGV mogen besluiten tot de inzet en het ondertekenen van de opdracht, tot een maximum van € 75.000,00 per 12 maanden, per cliënt.
021.000.025 CJGV-regisseur
021.000.028 Consulent Jeugd allround
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
Jeugdarts van het CJGV
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
49. Besluiten inzake het verstrekken van persoonsgebonden budgetten, bedoeld in de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 BW 31000001 Manager Maatschappelijke Zaken 021.000.035 Teamleider CJGV  
021.000.025 CJGV-regisseur
021.000.028 Consulent Jeugd allround
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
Jeugdarts van het CJGV
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
50. Bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is en het indienen van een verzoek voor een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (artikel 6.1.2, vijfde lid, van de Jeugdwet externe site) BW 31000001 Manager Maatschappelijke Zaken 021.000.035 Teamleider CJGV  
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
51. Berichten Jeugdbescherming: Verzoek Tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming, Notificatie van de RvdK inzake de intake op het VTO en de Notificatie van de uitkomsten van een onderzoek van de RvdK BW   021.000.035 Teamleider CJGV  
021.000.025 CJGV-regisseur
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
52. Berichten Jeugdreclassering: Notificatie van de rechtbank van een vonnis inzake Jeugd Reclassering Maatregel en Notificatie van de RvdK inzake Toezicht en Begeleiding BW   021.000.035 Teamleider CJGV De machtiging voor de berichten Jeugdreclassering zijn verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in de daartoe genomen collegebesluiten
021.000.025 CJGV-regisseur
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
53. De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2 externe site, 6.1.3 externe site, 6.1.4 externe site en 6.1.8 externe site van de Jeugdwet externe site BW   021.000.035 Teamleider CJGV De machtiging voor de vertegenwoordiging is verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in de daartoe genomen collegebesluiten
021.000.025 CJGV-regisseur
021.000.034 Consulent Jeugd veiligheid
021.000.033 Gedragswetenschapper CJGV
54. Het aanwijzen van medewerkers als toezichthouders, belast met het rechtmatigheidstoezicht inzake de Wmo externe site 2015 BW 31000001 manager afdeling Maatschappelijke zaken    

Afdeling Samenleving [ vervallen ]

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1. [ vervallen ]          
2. [ vervallen ]          
3. [ vervallen ]          
4. [ vervallen ]          
5. [ vervallen ]          
6. [ vervallen ]          
 
7. [ vervallen ]          
 
8. [ vervallen ]          
9. [ vervallen ]          
10. [ vervallen ]          
11. [ vervallen ]          
12. [ vervallen ]          
 
 
13. [ vervallen ]          
 
 
14. [ vervallen ]          
15. [ vervallen ]          
 
16. [ vervallen ]          
 
17. [ vervallen ]          
 
18. [ vervallen ]          
 
19. [ vervallen ]          
 
20. [ vervallen ]          
 
21. [ vervallen ]          
 
 
22. [ vervallen ]          
 
 
23. [ vervallen ]          
 
 
24. [ vervallen ]          
 
25. [ vervallen ]          
 
26. [ vervallen ]          
 
27. [ vervallen ]          
 
 
28. [ vervallen ]          
 
 
29. [ vervallen ]          
 
 
30. [ vervallen ]          
 
 
31. [ vervallen ]          
 
 
32. [ vervallen ]          
 
 
33. [ vervallen ]          
 
 
34. [ vervallen ]          
 
35. [ vervallen ]          
 
36. [ vervallen ]          
37. [ vervallen ]          
38. [ vervallen ]          

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1.
 • - Het niet in behandeling nemen (niet-ontvankelijk verklaren) van aanvragen om een omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb externe site).
 • - Het aanhouden van aanvragen om een om een omgevingsvergunning in verband met het gestelde in artikel 3.3 externe site, 3.4 externe site en 3.5 van de Wabo externe site.
 • - Het verlenen van omgevingsvergunningen.
 • - Het wijzigen van omgevingsvergunningen.
 • - Het intrekken van omgevingsvergunningen.
 • - Het weigeren van reguliere omgevingsvergunningen.
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
 • * Voordat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen of niet-ontvankelijk wordt verklaard dient de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen. Nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de termijn ongebruikt is verstreken wordt er binnen vier weken een besluit genomen. Dit besluit wordt bekend gemaakt.
 • * Bij het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning wordt mededeling aan de aanvrager gedaan.
 • * Bij het intrekken of wijzigen van een aanvraag moet de vergunninghouder instemmen.
41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000018 Procesbewaker Wabo
41000019 Vergunningverlener technische bouwtoezicht
2. Stilleggen van bouw (activiteiten) zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Portefeuillehouder informeren
3. Verlening ontheffing op grond van de Bouwverordening BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke ontwikkeling en beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
4. Vaststelling hoogte legesbedrag Heffings- en invorderingsambtenaar 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000019 Vergunningverlener technische bouwtoezicht
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
5. Controle hoogte legesbedrag Heffings- en invorderingsambtenaar 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
6. Afgifte verklaring dat er geen omgevingsvergunning is vereist. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000018 Procesbewaker Wabo
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
7. Het schouwen van woonschepen en woonwagens op grond van het Reglement woonwagens en woonschepen. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000021 Handhaver bouw  
8. Uitvoering Beschikking steun eigen woningen en Regeling premiehuurwoningen (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
9. Uitvoering Beschikking steun huurwoningen normkostensysteem (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
10. Uitvoering Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
11. Verlening ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000011 Administratief juridisch medewerker  
41000015 Vergunningverlener milieu
12. Meldingen in het kader van de Wet milieubeheer externe site afhandelen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
41000020 Handhaver milieu
13. Verlening ontheffing en akkoordverklaring melding Bodemlozingenbesluit. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000015 Vergunningverlener milieu
14. Ontheffing routering gevaarlijke stoffen en laden en lossen consumentenvuurwerk BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000015 Vergunningverlener milieu
41000020 Handhaver milieu
15. Ontheffing verlenen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen conform artikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer externe site. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000011 Administratief juridisch medewerker  
41000015 Vergunningverlener milieu
41000020 Handhaver milieu
16. Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen (artikel 26 RVV). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met politie
41000011 Administratief juridisch medewerker
17. Verlenen ontheffingen diverse artikelen en verkeerstekens RVV externe site (artikel 87 RVV externe site ). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met politie
41000011 Administratief juridisch medewerker
18. Verlenen van ontheffingen voor wedstrijden op de weg (artikel 148 WVW externe site). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met politie
41000011 Administratief juridisch medewerker
19. Ontheffing parkeerverbod voor caravans e.d. (artikel 5.1.5. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met politie
41000011 Administratief juridisch medewerker
20. Verlening toestemming tot het maken van een huisaansluiting op de riolering. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
21. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
22. Aanschrijving tot verwijdering van in de weg staande voorwerpen en beplanting (artikel 2.1.6.3. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met portefeuillehouder
41000011 Administratief juridisch medewerker
23. Verlening ontheffing verbod vuur te stoken (artikel 5.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
24. Het verlenen van vergunning om standplaats op de markt op grond van de Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
25. Het afwijzen van een aanvraag om vergunning voor een standplaats op de markt om de gebruikelijke redenen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
26. Verlenging van de plaats op de wachtlijst ten behoeve van de markt BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Marktcommissie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
27. Verlenen van vergunningen op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer In overleg met politie en Voedsel- en Waren Autoriteit informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
28. Het verlenen van ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35) externe site Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer In overleg met politie en nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit
41000011 Administratief juridisch medewerker
29. Verlenen vrijstellingen / ontheffingen op grond van de Verordening winkeltijden Stadskanaal BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
30. Verlenen vergunningen op grond van artikel 3 Wet op de Kansspelen externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
31. Verlenen vergunningen op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen externe site (speelautomaten) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
32. Afgeven van verklaring van geen bezwaar Luchtvaartwetgeving Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
33. Artikel 2.3.1.5.a. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008Verlenen ontheffingen sluitingstijd Oud en Nieuw Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Burgemeester en Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
34. Artikel 2.3.1.3.b Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008Verlenen verloven bedrijfsmatig verstrekken alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
35. Artikel 2.2.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Verlenen vergunning evenement Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
36. Artikel 2.4.19 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008Aanschrijvingen met betrekking tot gevaarlijke honden. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
37. Artikel 2.4.20 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Aanschrijvingen met betrekking tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
41000020 Handhaver milieu
38. Artikel 5.2.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Verlenen vergunningen inzameling van geld of goed. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
39. Artikel 5.2.3.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Verlenen standplaatsvergunningen. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
40. Artikel 5.2.4 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Verlenen snuffelmarktvergunningen. Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
41. Artikel 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Verlenen van ontheffing voor het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
42. Uitvoering Woonvaartuigenverordening BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
43. Verhuren en in gebruik geven van gemeente-eigendommen, alsmede de uitgifte van volkstuinen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Uitgezonderd accommodatiebeheer en uitgezonderd verpachting grasgewas
41000011 Administratief juridisch medewerker
44. Verlening toestemming gebruik gemeentegrond (zogenaamde burgerrechtelijke vergunningen) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met Team Stadsbeheer
41000011 Administratief juridisch medewerker
45. Het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:
 • a. het vervreemden van grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangstations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken;
 • b. de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan.
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
46. Verkoop van onroerende goederen, inhoudende bouwterreinen voor vrijstaande woningen en groenstroken BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
47. Verlening korting op bouwterreinprijs vanwege fundering BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000021 Handhaver bouw Met inachtneming van de regeling in de extra exploitatieopzet en inachtneming van de "Gedragslijnen vereffening funderingskosten".
48. Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen op grond van artikel 9 externe site t/m Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 externe site; art. 13 lid 1/3 onder a KB, art. 8 Drank- en Horecawet externe site; art. 2 externe site, 3 externe site en 4 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 externe site Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
49. Uitvoering van de Verordening straatnaamgeving en nummering Stadskanaal(wat huisnummering betreft). BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
50. Besluitvorming over uitvoering handhaving Wet Kinderopvang externe site BW   41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
51. Het in bruikleen geven van (gym) materialen BW   41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning  
52. Verlenen van optie op en reserveringen van industriegrond. BW   41000012 Accountmanager bedrijven A  
41000013 Accountmanager bedrijven B
53. Het uitvoeren van de Verordening VROM Starterslening BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningaanvragen
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
54.
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer    
55. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer    
56. Verlenen van vergunningen op grond van artikel 15 van de Leegstandwet externe site BW   41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht  
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
57. Afgeven van een schriftelijke verklaring van de signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op één of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens. Artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen externe site. BW   41000021 Handhaver bouw  
58. Opmaken van proces verbaal van constatering van een feitelijk gebruik of feitelijk bestaan van een benaming van een object. Artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen externe site. BW   41000021 Handhaver bouw  
59. Aanvraagprocedure met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
60. Het nemen van een besluit op een aanvraag met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
61. Verlenen van ontheffingen voor gebruik van de wegen buiten de bebouwde kom alsmede doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, voor landbouwvoertuigen met een breedte kleiner dan 3,50 (artikel 149 WVW externe site) BW RDW   Overleg met politie
62. Verlenen ontheffingen parkeerverbod grote voertuigen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met politie
41000011 Administratief juridisch medewerker
63. Artikel 2.3.1.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008. Verlenen van ontheffing / vergunning voor de exploitatie van een terras Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Politie informeren
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
64. [vervallen]          
 
65. Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur externe site. BW   41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
66. Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur externe site. BW   41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder.
67. Verlening van structurele subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
68. Vaststellen van subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
69. Verlening van incidentele subsidies tot 1500 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
70. Het verlenen en vaststellen van subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde subsidieregelingen. BW 41000001 manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
41000046 uitvoeringsregisseur APV/bijzondere wetten
71. Het verdagen van de beslistermijn voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
72. Het nemen van zowel positieve - als negatieve beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouder-bureau's en gastouders in het Landelijke Register Kinderopvang. BW   41000011 Administratief juridisch medewerker  
73. Aanstellen verkeersregelaars artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) externe site Burg   41000011 Administratief juridisch medewerker Overleg met politie
74. Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
75. Verlenen omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000022 Baliemedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
76. Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
77. Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 van de Wabo externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000015 Vergunningverlener milieu
41000019 Vergunningverlener technische bouwtoezicht
78. Verlengen beslistermijn in reguliere procedure op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Het verdagingsbesluit moet gepubliceerd worden.
Uitgebreide procedure: Aanvrager kan zienswijze op voornemen tot verdaging indienen (artikel 3:15 lid 3 Awb externe site)
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000019 Vergunningverlener technische bouwtoezicht
79. Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure op grond van artikel 3:18 lid 2 Awb externe site in samenhang met artikel 3.12 lid 7 en 8 van de Wabo externe site BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000010 Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Voordat het besluit wordt genomen dient de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze op dit voornemen te geven (artikel 3:15 lid 3 Awb externe site)
41000011 Administratief juridisch medewerker
41000017 Vergunningverlener bouwtoezicht
41000019 Vergunningverlener technische bouwtoezicht
80. De bevoegdheid tot het bestuurlijk aanschrijven bij overtredingen van het omgevingsrecht. BW   41000020 Handhaver milieu  
41000021 Handhaver bouw
81. Het uitvoeren van de Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 BW   41000005 Energie Ambtenaar Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningaanvragen
82. De bevoegdheid voor het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, onderdeel a, onder 3o Wabo externe site. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Na instemming van het college met het ontwerpbesluit waartegen geen zienswijzen zijn ingebracht.
83. Opstellen van een schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie of gebouwenregistratie. Artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen. externe site BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
84. Opstellen van een schriftelijke verklaring van een ambtshalve correctie van één of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie of gebouwenregistratie opgenomen gegevens. Artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen externe site. BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
85. In het kader van de uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen externe site
 • - het toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving.
 • - het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers.
 • - het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie.
 • - het plaatsen van aantekeningen op het brondocument.
 • - het verwerken van kadestrale mutaties in de administratie.
 • - verstrekken van een bewijs van inschrijving.
 • - het waarmerken van afschriften van brondocumenten.
 • - het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksel uit het register en registratie.
 • - het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties
 • - het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening.
BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
86. Beheer van de registraties op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken externe site BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
87. Het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale Wro-instrumenten BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
41000041 Medewerker CAD/GIS
88. Het waarmerken en publiceren van het manifest waarin de vindplaats van alle beschikbaar gestelde Wro-instrumenten is vastgelegd. BW   41000039 Medewerker geografische informatievoorziening  
41000041 Medewerker CAD/GIS
89. Gunning uitvoering werken na aanbesteding BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
41000006 Medewerker civiele techniek
90. Gunning uitvoering openbare werken na aanbesteding BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
41000006 Medewerker civiele techniek
91. Verlening toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond BW   41000006 Medewerker civiele techniek  
92. Uitbesteding kleine onderhoudswerken BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
41000006 Medewerker civiele techniek
41000007 Medewerker bouwkunde
93. Afsluiten onderhoudscontracten BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
94. Verpachting grasgewas BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
95. Wijziging dagen, tijden en routes ophalen huishoudelijk afval (art. 10 Afvalstoffenverordening) BW   41000008 Adviseur beheer infrastructuur  
96. In gebruik geven van alsmede verlenging en/of vernieuwing van huurcontracten van overige accommodaties ten behoeve van welzijnsaangelegenheden BW   41000002 Teamleider Beheer Infrastructuur  
97. Het afhandelen van klachten met betrekking tot gymlokalen, sporthallen en buitensportaccommodaties BW   41000007 Medewerker bouwkunde  
98. Het aanschaffen van sportmaterialen. BW   41000007 Medewerker bouwkunde Mits dit binnen de begroting valt
99. Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan. BW   41000007 Medewerker bouwkunde  
100. Netwerkbeheer ondergrondse kabels en leidingen in eigendom van de gemeente. Eindverantwoordelijke liggingsgevensapplicatie. BW   41000006 Medewerker civiele techniek  
101. Verlening structurele subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
102. Vaststellen van subsidies tot 5000 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
103. Verlening van incidentele subsidies tot 1500 euro ogv. de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 BW   41000003 Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer  
41000004 Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
104. Het in gebruik geven van buitensportaccommodaties BW   41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning In overleg met 41000007 Medewerker bouwkunde
105. Het in gebruik geven van sporthallen en gymlokalen BW   41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning  
106. Het geven van ontheffing van de sluitingstijden van sportvelden BW   41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning  

Afdeling Dienstverlening

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1. [ vervallen ]          
2. [ vervallen ]          
3. [ vervallen ]          
4. [ vervallen ]          
5. [ vervallen ]          
6. [ vervallen ]          
7. [ vervallen ]          
8. [ vervallen ]          
9. [ vervallen ]          
10. [ vervallen ]          
11. [ vervallen ]          
 
12. [ vervallen ]          
13. [ vervallen ]          
14. [ vervallen ]          
15. [ vervallen ]          
16. [ vervallen ]          
 
17. [ vervallen ]          
 
18. Het aangaan van telefooncontracten met een maximale duur van 3 jaar BW   51000014 Adviseur informatiebeleid  
19.
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 51000001 Manager bedrijfsbureau    
20. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 51000001 Manager bedrijfsbureau    
21. [ vervallen ]          
22. [ vervallen ]          
23. [ vervallen ]          
 
 
 
24. [ vervallen ]          
 
 
 
25. [ vervallen ]          
26. Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op bezwaarschriften BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A
27. Het aanvragen van ESF-subsidies BW   51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A Portefeuillehouder informeren
51000007 Subsidiecoördinator
51000008 Adviseur Bedrijfsvoering
28. Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) Burg   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B Portefeuillehouder informeren
29. Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques. Burg   51000020 Medewerker post en archief A  
51000021 Medewerker post en archief B
50000019 Medewerker post en archief C
30. Het in ontvangst nemen en tekenen van deurwaardersexploten. Burg   51000020 Medewerker post en archief A  
51000021 Medewerker post en archief B
31. Machtiging periodieke vernietiging archiefbescheiden. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau    
32. Beslissen op aanvraag van rijbewijzen en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
33. Beslissing op aanvraag van paspoorten en Europese identiteitskaarten en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
34. Verantwoording aan Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de Voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen. Burg   31000009 Medewerker burgerzaken B  
35. Vaststelling openingsuren burgerlijke stand overeenkomstig artikel 6, leden 2, 3 en 5 van het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2005. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
36. Aanwijzen trouwlocatie BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
37. Uitvoering Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2006. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
38. Afgifte van "Laissez passer" van lijken. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
39. Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
40. Verstrekken van verloven tot uitstel van begraving / crematie. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
41. Het verzenden van de op de begrafenisrechten betrekking hebbende kennisgeving en het invorderen van rechten. Heffings- en invorderingsambtenaar 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
42. Het ter kennis brengen en het invorderen van het legesbedrag met betrekking tot aangelegenheden van het onderdeel burgerzaken. Heffings- en invorderingsambtenaar 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
43. Uitvoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens externe site en Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens externe site. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
44. Advisering over verzoeken om naturalisatie / geslachtsnaamwijziging / optieverklaringen. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
45. Het in ontvangst nemen van aanvragen voor een verblijfsvergunning en het uitreiken van verblijfsdocumenten Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
46. Verantwoording aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst over voorraad administratie en financiële afwikkeling van verblijfsdocumenten en stickers. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
47. Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
48. Indeling van stemdistricten. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
49. Aanwijzing van stembureaus. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
50. Het uitreiken van nieuwe oproepingskaarten. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
51. Aanwijzen leden stembureaus. BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
52. Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de artikelen H4, lid 3 externe site, K externe site, L externe site en M van de Kieswet externe site.
 • - Afleggen ondersteuningsverklaring
 • - Stemming
 • - Stemmen op stembureau naar keuze
 • - Stemmen per brief
 • - Stemmen bij volmacht.
Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
53. Beslissen op verzoek registratie deelname verkiezingen EP BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
31000011 Medewerker burgerzaken C
54. Uitvoering Kaderwet dienstplicht externe site. Burg 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B
55. Beheer en verantwoording centrale kas BW 51000001 Manager bedrijfsbureau 31000008 Medewerker burgerzaken A  
31000009 Medewerker burgerzaken B

Met betrekking tot mandaat nummer 12 [ betreft nu mandaat nummer 37 van de afdeling Middelen ] worden gemandateerd de bevoegdheden genoemd onder A en B:

 • A. de bevoegdheid met betrekking tot:
  • 1. de aankoop van grondstroken ten behoeve van de aanleg en verharding, reconstructie, omlegging en verbreding van wegen;
  • 2. het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:
   • a. het verkopen van bouwterreinen, die zijn gelegen binnen een goedgekeurd bestemmingsplan en die betrekking hebben op een in dit bestemmingsplan betrekking hebbende vastgestelde exploitatieopzet;
   • b. het vervreemden van grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangstations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken;
   • c. de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan;
  • 3. het bezwaren van gemeente-eigendommen, voor zover dit betreft het vestigen van zakelijke rechten hierop;
 • B. de bevoegdheid om gemeente-eigendommen te verhuren, te verpachten of op enige wijze in gebruik te geven.

Bij de uitoefening van bovengenoemde bevoegdheden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • 1. De aankoop van onroerende goederen geschiedt onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke bepalingen en bedingen en voorts onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten of nuttig oordelen;
 • 2. Met betrekking tot de verkoop van onroerende goederen is bepaald dat de verkoop zal plaatsvinden:
  • a. tegen prijzen die niet lager mogen zijn dan die welke voor de betreffende terreinen zijn vastgesteld bij de exploitatieopzet;
  • b. onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke bepalingen en bedingen de "Algemene verkoopsvoorwaarden voor bouwterreinen" en onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten of nuttig oordelen;
 • 3. Met betrekking tot de bevoegdheid onder A sub 2b is bepaald dat de verkoop tenminste zal geschieden tegen een symbolische koopsom en onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke voorwaarden en bedingen en voorts onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten en nuttig oordelen;
 • 4. Met betrekking tot de bevoegdheid onder B is bepaald dat:
  • a. het verhuren en verpachten van gemeente-eigendommen niet mag geschieden tegen prijzen die lager zijn dan de gemiddelde huur- en pachtprijzen van door particulieren verhuurde en verpachte goederen van ongeveer gelijke hoedanigheid en ligging;
  • b. de huurovereenkomst schriftelijk en voor de tijd van maximaal drie jaar moet worden aangegaan;
  • c. verpachting van eigendommen, gelegen binnen een bestemmingsplan, geschiedt voor ten hoogste één jaar, doch niet mag plaatshebben indien door de verpachting de realisering van het bestemmingsplan wordt belemmerd of vertraagd;
  • d. het op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen geschiedt voor de tijd van maximaal drie jaar;
  • e. aan de ingebruikgeving de nodige voorwaarden dienen te worden verbonden ter verzekering van een goed gebruik en ter voorkoming van financieel nadeel voor de gemeente.

Afdeling Middelen

nummer omschrijving onderwerp van naar leidinggevende naar medewerker bijzondere bepalingen
1. Het beslissen op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen, inclusief negatieve besluiten. Heffings- en invorderingsambtenaar   61000015 Medewerker belastingen / WOZ  
61000016 Medewerker belastingen
2. Het uitvoeren van de Algemene wet inzake rijksbelastingen externe site, ter zake van behandeling van beroepschriften. Heffings- en invorderingsambtenaar   61000015 Medewerker belastingen / WOZ  
61000016 Medewerker belastingen
61000017 WOZ deskundige
3. Het beslissen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het behandelen van beroepsschriften Heffings- en invorderingsambtenaar   61000018 Financieel administratief medewerker belastingen  
4. Uitvoering van wettelijke bepalingen aangaande heffing van gemeentelijke belastingen. Heffings- en invorderingsambtenaar   61000015 Medewerker belastingen / WOZ  
61000016 Medewerker belastingen
5.
 • a. Het bepalen van de waarde van een onroerende zaak.
 • b. Het aanwijzen van de WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.
 • c. Het vaststellen van de WOZ-beschikkingen.
 • d. Het beslissen op bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikkingen.
 • e. Het indienen van een vertoogschrift naar aanleiding van een beroepschrift.
 • f. Het op verzoek verstrekken van gegevens aan belanghebbenden.
Heffings- en invorderingsambtenaar   61000015 Medewerker belastingen / WOZ  
61000016 Medewerker belastingen
61000017 WOZ deskundige
6. Het declareren van gelden bij het Ministerie van SoZaWe ingevolge: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 externe site BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
7. Opgave van definitieve kosten bij het Ministerie van SoZaWe voor: BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
8. Aangifte loonbelasting / premie Volksverzekeringen uitkeringen sociale zaken BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
9. Voorschotmutaties / afrekeningen sociale verzekeringspremies uitkeringen sociale zaken BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
10. Aangifte omzetbelasting BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
11. Aangifte BTW compensatiefonds BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
12. Declaratie subsidies en bijdragen bij Ministeries en ten behoeve van herinrichtingsprojecten BW 61000001 Manager middelen 61000007 Financieel administratief medewerker A  
61000008 Financieel administratief medewerker B
13. Invorderen van bouwleges Heffings- en invorderingsambtenaar 61000001 Manager middelen 61000008 Financieel administratief medewerker B  
14.

- Het uitzetten van geld via schatkistbankieren.

- Het aantrekken van kort geld (< 1 jaar)

- Bankcondities en tarieven afspreken

BW   61000005 Medewerker financiën A (door manager aangewezen)  
61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)
15. Uitvoeren betalingsopdrachten BW   61000009 Kassier Conform het crediteurenproces dient een betaalopdracht door twee personen geaccordeerd te worden ('vier-ogenprincipe')
61000002 Adviseur financiën A
61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)
16. Het opdracht geven tot uitvoeren van de privaatrechtelijke invordering BW   61000008 Financieel administratief medewerker B  
17. Werkzaamheden betreffende de werving en selectie van een door BW opengestelde vacature, alsmede betreffende de daarop volgende aanstelling. BW   61000010 Adviseur P&O A  
61000011 Adviseur P&O B
18. Uitvoering van belastingvoorschriften met betrekking tot personeelsadministratie van de gemeente. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
19. Uitvoering regelingen ten behoeve van de bedrijfsvereniging Abp, IZA, OHRA en UWV. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
61000014 Medewerker personeelsadministratie
20. Uitvoering van de spaarloonregeling BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
21. Uitvoering van de Verplaatsingskostenverordening, het reisbesluit en de studiefaciliteitenverordening. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
61000014 Medewerker personeelsadministratie
22. Vaststelling van de uitbetaling van gratificaties bij jubilea (op grond van de CAR/UWO). BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000014 Medewerker personeelsadministratie
23. Uitvoering arbeidsvoorwaarden voortvloeiend uit het 'cafetariamodel'. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000014 Medewerker personeelsadministratie
24. Opstellen van aanvragen op grond van:
 • - ouderdomspensioen
 • - FPU;
 • - WAO;
 • - invaliditeitspensioen.
BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
25. Afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
26. Afhandeling declaraties met betrekking tot het A. en O.- fonds en werk-gelegenheidsmaatregelen. BW   61000012 Medewerker salarisadministratie A  
61000013 Medewerker salarisadministratie B
27.
 • - Aangaan van stage overeenkomsten
 • - Toekenning waarnemingstoelage
 • - Toestemming voor maken overuren
 • - Vergoeding schade aan kleding en uitrusting
 • - Uitvoeren opleidingsplan
 • - Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
BW 61000001 Manager middelen    
28. Verlenen van:
 • - gewoon verlof
 • - zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • - buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg externe site en overig buitengewoon verlof
 • - ouderschapsverlof
BW 61000001 Manager middelen    
29. Uitvoering Regeling bijdragen aan gemeenten ten behoeve van woonconsumenten en uitvoering subsidieregeling woonconsumenten (BWS) BW   61000007 Financieel administratief medewerker A  
61000008 Financieel administratief medewerker B
30. Uitvoering Regeling deelneming van het Rijk in garanties van de gemeente voor eigen woningen BW   61000007 Financieel administratief medewerker A  
61000008 Financieel administratief medewerker B
31. Uitvoering Beschikking steun eigen woningen en regeling premiehuurwoningen (BWS) BW   61000007 Financieel administratief medewerker A Met inachtneming van de contingentverdeling zoals die door BW is vastgesteld
61000008 Financieel administratief medewerker B
32. Uitvoering Beschikking steun huurwoningen normkostensysteem (BWS) BW   61000007 Financieel administratief medewerker A Met inachtneming van de contingentverdeling zoals die door BW is vastgesteld
61000008 Financieel administratief medewerker B
33. Invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten. Heffings- en invorderingsambtenaar   61000018 Financieel administratief medewerker belastingen Invordering omvat o.a.:
 • - het verzenden van aanslagbiljetten en aanmaningen;
 • - het verlenen van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen:
 • - het treffen van betalingsregelingen;
 • - het uitvaardigen van dwangbevelen.
34. Uitvoering Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier BW   61000008 Financieel administratief medewerker B  
35. Het nemen van zowel positieve - als negatieve beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouder-bureau's en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang. BW   61000008 Financieel administratief medewerker B  
36. Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen. Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen. Het behandelen van aansprakelijkstellingen van de gemeente door derden. BW   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B  
medewerkers ABN AMRO
37. Onroerende zaak-transacties en verpachting, niet behorende tot het mandaat van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. BW   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B Zie aantekening onderaan deze tabel. In overleg met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
38. Bezwaring van gemeente-eigendommen, voor zover dit betreft het vestigen van zakelijke rechten. BW   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B In overleg met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
39. Het ondertekenen van akten voortvloeiende uit het mandaat, inhoudende het vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:
 • - aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende goederen;
 • - het bezwaren van gemeente-eigendommen;
 • - het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de gemeente;
 • - exploitatieovereenkomsten
Burg   Medewerkers notariskantoor  
40. Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen als bedoeld in artikel 9 externe site en 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens externe site, artikel 30 lid 1 onder d en lid 2 KB, artikel 14, 1e lid onderdeel s van het Besluit Politieregisters, artikel 41 van de Gezondheidswet externe site en het centraal archief bijzondere rechtspleging Burg   51000005 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken B Alleen ten behoeve van een koninklijke onderscheiding
41. Het verdagen van de beslissing op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht externe site BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000005 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken B
42. Melding van de verwerking van persoonsgegevens aan het College Bescherming Persoonsgegevens BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A
43. Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente eigendommen en mededeling aangaande verschuldigde schadevergoeding en wijze van betaling daarvan. BW   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B  
44. Het verlenen en vaststellen van subsidies tot € 5.000,00 op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde regelingen. BW 61000001 manager Middelen 51000002 adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B
45. Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur externe site. BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B
51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A
51000008 Adviseur Bedrijfsvoering
46. Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur externe site. BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder.
51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B
51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A
51000008 Adviseur Bedrijfsvoering
47. Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op bezwaarschriften BW   51000002 Adviseur bestuurlijk juridisch A  
51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A
48. Het aanvragen van ESF-subsidies BW   51000004 Medewerker bestuurlijk/juridische zaken A Portefeuillehouder informeren
51000007 Subsidiecoördinator
51000008 Adviseur Bedrijfsvoering
49. Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) Burg   51000003 Adviseur bestuurlijk-juridisch B Portefeuillehouder informeren

Theater Geert Teis

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar leidinggevende naar medewerker Bijzondere bepalingen
1. Aangifte Omzetbelasting betreffende het Theater Geert Teis BW   100000008 Eerste medewerker financiële administratie  

Politie

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. Artikelen 61 en 62 Ontheffing voorschriften helingbestrijding Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland Submandaat: districtschef Midden-Oost Groningen. Terugkoppeling aan de burgemeester.
2. Aanstellen verkeersbrigadiers artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) externe site Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland Submandaat: districtschef Midden-Oost Groningen. Terugkoppeling aan de burgemeester.
3. [ vervallen ]      
4. Het waarmerken van een register van verhandelde goederen ex. artikel 437 ter lid 2 Wetboek van Strafrecht externe site Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland Submandaat: districtschef Midden-oost Groningen. Terugkoppeling aan de burgemeester.
5. Bewaren, verkopen en vernietigen van gevonden voorwerpen (artikelen 5 externe site, 6 externe site, 8 externe site t/m 12 van boek 5 van het Burgelijk Wetboek externe site en het Besluit gevonden voorwerpen externe site ex. artikel 12 van boek 5 van het Burgelijk Wetboek externe site. Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland Submandaat: districtschef Midden-oost Groningen. Terugkoppeling aan de burgemeester.
6. Het nemen van het besluit tot opleggen van een huisverbod (artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod externe site en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht externe site) Burg Hulpofficier van justitie Terugkoppeling aan de burgemeester

GKB Drenthe

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. Het beslissen op aanvragen (her)onderzoeken schuldhulpverlening. Het besluiten tot het indienen van verzoekschriften ingevolge artikel 5 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening externe site en de  WSNP en het afgeven van verklaringen op aanvragen ingevolge de Faillissementswet externe site BW Directeur GKB Drenthe Submandaat: medewerker GKB Drenthe.

Omgevingsdienst Groningen

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1.

Het geven van mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor de uitvoering: van het basispakket genoemd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling en daarnaast of daarbovenop voor de uitvoering van:

 • a. het takenpakket genoemd in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling, het Milieutakenpakket;
 • b. het takenpakket genoemd in artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling, het Wabo externe sitetakenpakket;
 • c. het takenpakket genoemd in artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling, overige taken.
BW/Burg De Directeur van de Omgevingsdienst Groningen Zie voor een nadere uitwerking het Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen 2017 en de daarbij behorende bijlage I.
2. vervallen      

Veiligheidsregio Groningen

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. [vervallen]        
2.

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld of krachtens de:

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

• Milieuwetgeving;

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;

• Wet veiligheidsregio's;

• Woningwetgeving.

BW Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen  

RAET

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. Het nemen van alle besluiten ten aanzien van de sollicitatieplicht van de gewezen burgemeester en de gewezen wethouder BW Directeur BPO Services  
2. Het verlenen van machtiging voor het vertegenwoordigen van bevoegd bestuursorgaan in bezwaarschriftprocedures Burg & BW Directeur BPO Services  

Veilig Thuis Groningen

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. Zorgformulier politie en Halt: het afhandelen van zorgmeldingen van de politie en Halt via CORV BW Medewerkers stichting i.o. Veilig Thuis Groningen en vooralsnog werkzaam bij stichting Jeugdbescherming Noord, respectievelijk stichting Het Kopland  

Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)

Machtiging medewerkers RIGG inzage in systemen
Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar Bijzondere bepalingen
1. Het verlenen van machtiging voor inzage in de systemen BZG en S4JZ ter uitvoering van de taak inkoop, monitoring en advies/ kwaliteit van de Jeugdhulp BW Directeur RIGG  

Geregistreerde houders kinderopvangplaatsen

Nr. Omschrijving onderwerp Van Naar leidinggevende Naar medewerker Bijzondere bepalingen
1. Het besluiten over aanvragen van ouders voor subsidiering van bij de houder ingeschreven peuter(s) voor een reguliere peuterplaats conform de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 BW Houder reguliere peuteropvang in een geregistreerd kindercentrum   De houder dient gebruik te maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier “Aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang” en te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 10 van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2012
Met ingang van die datum vervallen het Mandaatstatuut Stadskanaal, vastgesteld op 23 december 2008 en sindsdien meermalen gewijzigd, en alle eerder genomen besluiten aangaande mandaatverlening aan ambtenaren. Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatstatuut Stadskanaal 2012".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2012,

Namens burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 28 februari 2012,

de burgemeester

mevrouw B.A.H. Galama

Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar op 28 februari 2012,

de heffings- en invorderingsambtenaar

de heer A.H. Grooten

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven