Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Nadere regels warenmarkten Stadskanaal » 18-02-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Nadere regels warenmarkten Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 18-02-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Nadere regels warenmarkten Stadskanaal
Citeertitel Nadere regels warenmarkten Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal, art. 1.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-02-2010 art. 2 02-02-2010
De Kanaalstreek, 10-02-2010
BW, 02-02-2010, 17
22-06-2006 nieuwe regeling 06-06-2006
De Kanaalstreek, 14-06-2006
BW, 06-06-2006, 2

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor een ordelijk verloop van de markten;

Gelet op artikel 1.5 van de Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal;

besluiten

vast te stellen de volgende “Nadere regels warenmarkten Stadskanaal”

Artikel 1

 • 1. De maximale frontbreedte van een standplaats bedraagt 24 meter
 • 2. De maximale diepte van een standplaats bedraagt vier meter
 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid bedraagt de maximale diepte van een standplaats aan de Navolaan in Stadskanaal vijf meter.

Artikel 2

 • 1. Voor de markten geldt de volgende lijst met artikelengroepen (branches)
  Food Non-food
  Aardappelen, groente en fruit Herenkleding
  Vis Dameskleding
  Zuivel, kaas en eieren Onderkleding
  Vlees en vleeswaren Kinderkleding
  Poelierswaren Schoenen
  Brood, koek en banket Beenmode
  Drop, chocolade en zoetwaren (interieur)stoffen
  Uitheemse snacks Bloemen en planten
  Lokale snacks Geluidsdragers, telefonie, etc.
  Diepvriesproducten en olijven Horloges en sieraden
  Overige food Hobbyartikelen
    Ijzerwaren
    Gebruikte goederen (bijv. dumpgoederen en boeken)
    Diervoer en -benodigdheden
    Overige non-food
 • 2. Per artikelengroep(branche) wordt maximaal vergunning verleend voor:
  • a. twee standplaatsen op de warenmarkt in Stadskanaal;
  • b. één standplaats op de warenmarkt in Musselkanaal.

Artikel 3

 • 1. Tijdens de duur van de markt zijn motorvoertuigen op het marktterrein niet toegestaan.
 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de aanwezigheid van motorvoertuigen die nodig zijn voor de koeling van bederfelijke goederen toegestaan.

Artikel 4

Het is niet toegestaan eerder dan een kwartier voor sluitingstijd van de markt een goederen in te pakken en een standplaats te ontruimen.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regels warenmarkten Stadskanaal”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 juni 2006

De secretaris De burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven