Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Tarieven van aan bestaande wegen aan te leggen uitwegen » 01-03-2003

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Tarieven van aan bestaande wegen aan te leggen uitwegen

Deze regeling is in werking getreden op 01-03-2003.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Tarieven van aan bestaande wegen aan te leggen uitwegen
Citeertitel Tarieven van aan bestaande wegen aan te leggen uitwegen
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2003 nieuwe regeling 25-02-2003
-
BW, 25-02-2003, 7

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Gelet op de prijswijzigingen per 1 januari 2003:

besluiten:

1. de tarieven van, aan bestaande wegen aan te leggen uitwegen als volgt vast te stellen:

  nieuw tarief oud tarief
Type A.    
Standaard inrit 3 meter breed:    
a. 1,6 m² klinker of tegels met 2 kwartbochten 13/15/25 € 348,67 € 337,96
b. uitvoering als a. echter met 2 kwartbochten 18/20/25 of 23/25/20 € 364,31 € 353,12
Type A1    
meerprijs bij aanleg door berm of groenstrook; tegels 30/30/4,5 plus opsluitband 6/15 per meter uitwegbreedte € 209,37 € 202,94
2. te bepalen:    
a. dat afwijkingen tegen kostprijs worden berekend;    
b. dat het tarief van een uitweg in uitleggebied / exploitatiegebied, indien deze tegelijk met het bouwrijp maken/woonrijp maken, wordt aangelegd, als volgt bedraagt € 191,20 € 185,33
c. dat het tarief van een uitweg, die tegelijk met het uitvoeren van grootonderhouds - werkzaamheden aan bestaande straten wordt aangelegd, als volgt bedraagt € 191,20 € 185,33
d. dat bovengenoemde tarieven en afwijkingen die tegen de kostprijs worden berekend, vrij zijn van omzetbelasting.    

Alle genoemde bedragen zijn exclusief leges. De leges bedragen € 23,70 per aanvraag.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2003.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2003

de secretaris, de burgemeester,

K.J. Havinga J.J. Stavast

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven