Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal Pageplas » 21-07-2011

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas

Deze regeling is in werking getreden op 21-07-2011.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas
Citeertitel Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Algemene Plaatstelijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-07-2011 nieuwe regeling 12-07-2011
De Kanaalstreek, 20-07-2011
BW, 12-07-2011, nr 7

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de wens om de overlast van vandalisme en excessief alcoholgebruik te beperken

besluit:

vast te stellen het navolgende “Uitvoeringsbesluit alcoholverbod Pagedal / Pageplas”.

Burgemeester en wethouders bepalen op grond van artikel 2.4.8, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 dat het recreatiegebied Pagedal / Pageplas geldt als aangewezen gebied, waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Dit betreft de: Hoveniersweg, Dwarsweg, Nautulisweg, A.G. Wildervanckweg, Onstwedderweg, De Renne, Maarsbroek en het daartussen gelegen gebied met uitzondering van het gebied van de Christelijke Gemeente Nederland

Het gebied is gemarkeerd op de bij dit besluit behorende plattegrond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juli 2011.

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris, De burgemeester,

G.J. van der Zanden B.A.H. Galama

Bijlagen

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven