Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen » 10-10-1996

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Deze regeling is in werking getreden op 10-10-1996.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

De datum van bekendmaking van deze regeling is achteraf bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
10-10-1996 nieuwe regeling 30-09-1996
De Kanaalstreek, 02-10-1996
R 5046

De Raad der gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 augustus 1996, nr. R 5046;

gezien het advies van de Commissie ABM d.d. 10 september 1996;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de Burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de Burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 1996.

De raad voornoemd,

De Secretaris, De voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven