Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 » 01-07-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

Deze regeling is in werking getreden op 01-07-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008
Citeertitel Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149 externe site
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2010 nieuwe regeling 21-06-2010
De Kanaalstreek, 30-06-2010
R 6774

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2010, nr. R 6774;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet externe site en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008"

Artikel I

[ Wijzigt artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel II

[ Wijzigt artikel 1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel III

[ Wijzigt artikel 1.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel IV

[ Wijzigt artikel 1.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel V

[ Wijzigt artikel 1.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel VI

[ Wijzigt artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel VII

[ Wijzigt artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel VIII

[ Wijzigt artikel 2.1.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel IX

[ Wijzigt artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel X

[ Wijzigt artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XI

[ Wijzigt artikel 4.3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XII

[ Wijzigt artikel 4.3.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XIII

[ Wijzigt artikel 4.3.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XIV

[ Wijzigt artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XV

[ Wijzigt artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ]

Artikel XVI Overgangsbepaling

Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de artikelen 2.1.5.2, 2.1.5.3 en 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site in werking is getreden.

Artikel XVII Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008.
  • 2. De artikelen I tot en met XIII treden in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site in werking treedt.
  • 3. De overige artikelen treden in werking één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven