Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Wijzigingsverordening Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010 » 01-01-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Wijzigingsverordening Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Wijzigingsverordening Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010
Citeertitel Wijzigingsverordening Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Participatiewet, art. 8b externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 17-11-2014
Gemeenteblad, nr. 70513, 03-12-2014 externe site
R 7056, nr. 13g

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2014, nr. R 7056;

gelet op artikel 8b van de Participatiewet externe site;

overwegende dat het noodzakelijk is de Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010 te wijzigen als gevolg van de invoering van de Participatiewet externe site;

besluit:

vast te stellen de "Wijzigingsverordening Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010".

Artikel I

De "Handhavingsverordening WWB en WIJ Stadskanaal 2010" wordt als volgt gewijzigd.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.

De raad

mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama

wnd. raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven