Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Woonplaatsenbesluit » 01-01-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Woonplaatsenbesluit

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Woonplaatsenbesluit
Citeertitel Woonplaatsenbesluit
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2010 nieuwe regeling 28-09-2009
De Kanaalstreek, 07-10-2009
R 6706

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2009, nr. R 6706

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) externe site

besluit:

  • - tot vaststelling van de woonplaatsen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Mussel, Vledderveen en Alteveer;
  • - tot vastlegging van de begrenzing van deze woonplaatsen binnen het grondgebied van de gemeente Stadskanaal, overeenkomstig de bijbehorende tekening, met ingang van 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2009.

De raad,

de raadsgriffier, de voorzitter

Bijlage

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven